Viernes 17 de Mayo de 2024
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Cielos nubososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  - 12°
 • Intervalos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  - 16°
 • Cielos nubososRosarioSanta Fe, Argentina
  - 14°
 • Cielos nubososEstacion UspallataMendoza, Argentina
  -2° -
 • Intervalos nubosos con lluvias débilesCandelariaSan Luis, Argentina
  - 17°
 • Cielos nubososChoele ChoelRío Negro, Argentina
  - 11°
 • Intervalos nubososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  - 15°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 10/08/2023

Republica Checa: Bramborářský seminář představil 200 odrůd brambor

Za velkého zájmu návštěvníků z řad odborné i laické zemědělské veřejnosti se v minulém týdnu uskutečnil už 28. ročník bramborářského semináře ve středisku Jitkov, které spadá pod akciovou společnost Havlíčkova Borová zemědělská.

Zahájení semináře se ujal hostitel – předseda představenstva akciové společnosti Aleš Málek, který seznámil přítomné s hospodařením společnosti na téměř 1 450 ha zemědělské půdy. Hlavními zemědělskými plodinami jsou obiloviny, brambory, řepka, kukuřice, trávy na semeno a jetel a v živočišné výrobě se zaměřují na chov skotu a výrobu mléka.

Význam předávání si aktuálních informací z oblasti pěstování brambor zdůraznil také radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek. „Měsíce květen i červen byly v Kraji Vysočina srážkově podprůměrné. Spadlo pouze něco málo přes 50 % srážek, než je dlouhodobý normál pro tyto měsíce. Mokrý duben zase znemožnil včasné sázení brambor, které probíhalo i o více než měsíc později. Červenec byl zatím srážkově velmi nepříznivý a vysoké teploty ještě zhoršily hydrologickou situaci i situaci při pěstování brambor. Keříky jsou sice v dobré kondici a mají nasazeno dostatek hlíz, ale potřebují vodu pro jejich růst,“ popsal radní Hájek.

Zemědělci informovali, že před dokončením je letošní sklizeň ozimého ječmene, který výnosově nezklamal a je téměř na úrovni loňského roku – v Kraji Vysočina je oseto touto plodinou 15 660 ha. Dobré výnosy jsou vidět i u ozimé pšenice, ta je z obilovin nejvíce zastoupena a v letošním roce představuje na Vysočině plochu 73 400 ha. Brambory při třicetistupňových teplotách nerostou, i kdyby měly dostatek vody, ale i ta v současné době chybí. Přesto s výměrou 26 947 ha osázených brambor je Vysočina na prvním místě v pěstování brambor v rámci republiky.

Důležité organizační záležitosti k polním pokusům na bramborách, které byly osety na 138 ha, z toho na 87 ha je zastoupena sadba a v 66 partiích je 37 odrůd brambor, popisoval Jiří Zvolánek z Havlíčkové Borové zemědělské

Na pokusných políčkách jsou k vidění brambory rané, polorané, ale i polopozdní a odrůdy brambor určené i na zpracování škrobu, hranolků nebo chipsů. Na pokusech je zastoupeno 10 obchodních firem, proto zkušeností je mnoho i z oblasti používání herbicidů nebo reakcí brambor při nedostatku dešťových srážek, kdy některé odrůdy v podstatě ukončily vegetaci. Původně bylo zasázeno 208 odrůd brambor, ale vzhledem ke špatnému vzejití a počasí musely být 2 parcelky zlikvidovány, přesto je k vidění o 16 odrůd více v porovnání s minulým rokem. Letošního bramborářského semináře se zúčastnili také zástupci z Polska a nabízí dlouhodobou spolupráci v oblasti pěstování brambor.

Zajímavou prezentaci o bramborách a statistických údajích přednesl Josef Králíček z Českého bramborářského svazu, např. vývoz konzumních brambor se neustále zvyšuje a v roce 2022 se vyvezlo 24 700 tun. Prvenství v pěstování brambor na hektar si stále držíme mezi ostatními zemědělskými kraji, ale dováží se brambory z Německa, Holandska, Francie a Belgie. Informace o Státní zemědělské politice, Strategickém plánu ČR na období 2023–2027 a střednědobých cílech doplnil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Závěr bramborářského semináře patřil odborným prezentacím od zástupců z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, který v letošním roce slaví 100 let a dále zástupcům z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Fuente: https://www.jihlavske-listy.cz/clanek39264-bramborarsky-seminar-predstavil-200-odrud-brambor.html


Te puede interesar