Domingo 16 de Junio de 2024
El portal de la papa en Argentina
0%Variación precio
puestos MCBA
 • Intervalos nubososBalcarceBuenos Aires, Argentina
  - 17°
 • Cielos nubososVilla DoloresCórdoba, Argentina
  - 20°
 • Intervalos nubosos con lluvias débilesRosarioSanta Fe, Argentina
  10° - 18°
 • Cielos despejadosEstacion UspallataMendoza, Argentina
  -
 • Intervalos nubososCandelariaSan Luis, Argentina
  - 21°
 • Intervalos nubososChoele ChoelRío Negro, Argentina
  - 14°
 • Intervalos nubososSan Miguel de Tuc.Tucumán, Argentina
  10° - 19°
Ampliar
 Buscador de Noticias
Europa 11/05/2023

Polonia: Herbicydy doglebowe w ziemniaku. Co zastosować, aby skutecznie zwalczyć chwasty?

Zachwaszczenie pierwotne, pojawia się już po kilku lub kilkunastu dniach od momentu posadzenia bulw ziemniaka. Dlatego tak ważne jest aby w porę zabezpieczyć plantację ziemniaka przed ich konkurencyjnym oddziaływaniem. Podpowiadamy,

Plantator ma do dyspozycji 9 bardzo skutecznych s.cz. herbicydów, które może zastosować pojedynczo lub w różnych kombinacjach w terminie doglebowym przedwschodowym, zaraz po posadzeniu bulw ziemniaka i uformowaniu redlin ale nie później jak do fazy formowania i wzrostu pędu w kierunku powierzchni gleby (BBCH 00-08/09).

Bezpośrednio po sadzeniu

Bezpośrednio po sadzeniu bulw aż do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09), można zastosować takie s.cz., jak: pendimetalina (Activus 400 SC, Pendifin 400 SC, Pendigan Strong 400 SC, Prowl, Stomp 400 SC w dawce 3,0-4,0 l/ha), która zwalcza chwasty jednoliścienne (chwastnica jednostronna) i dwuliścienne; metrybuzyna (Buzzin, Elafi 70 WG w dawce 0,75 kg/ha), zwalczająca skutecznie jedynie chwasty dwuliścienne.

Odchwaszczanie przed wschodami

Natomiast po ostatecznym obredleniu, zabronowaniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż na tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 00-08), można zastosować: aklonifen (Bandur 600 SC, Bingo 600 SC, Chandor,  Chanon 600, Dubri 600 SC, Dubri Bis 600 SC, Kenofen 600 SC, Proclus, Shango w dawce 2,5-3,0 l/ha), który skutecznie ogranicza chwasty jednoliścienne (głównie chwastnicę jednostronną) i chwasty dwuliścienne; pendimetalina + chlomazon (Stallion 363 CS w dawce 3,0 l/ha), mieszanina ta ogranicza chwasty jednoliścienne (łącznie z perzem właściwym) i dwuliścienne; metrybuzyna + chlomazon (Avatar 293 ZC w dawce 1,5 l/ha), skutecznie zwalcza jedynie chwasty dwuliścienne; metrybuzyna + flufenacet (Plateen 41,5 WG w dawce 2,0 kg/ha), mieszanina ta dobrze ogranicza niektóre chwasty jednoliścienne (chwastnica jednostronna) i wybrane dwuliścienne; metrybuzyna + diflufenikan (Tavas 312,5 SC w dawce 1,0-1,2 l/ha), duet ten bardzo dobrze ogranicza chwastnicę jednostronną i niektóre chwasty dwuliścienne; metobromuron (Inigo 500 SC, Luptic 500 SC, Mandryl, Meto4herbi 500 SC, Metobrom 500 SC, Metobrom Plus 500 SC, Pro-Metobro 500 SC, Proman 500 SC, Soleto 500 SC, Torrent 500 SC w dawce 3,0-4,0 l/ha), zwalczający chwasty jednoliścienne (owies głuchy i wiechlinę roczną) oraz sporo gatunków chwastów dwuliściennych; metobromuron + chlomazon (Sinopia, Toluso w dawce 3,0 l/ha), ograniczające chwastnicę jednostronną i gatunki dwuliścienne; chlomazon (Angelus 360 CS, Boa 360 CS, Chlomaz-Life, Clomate 360 CS, Clomaz 36 SC, Clozone, Command 360 CS, Efector 360 CS, Evea 360 CS, Kalif 360 CS, Koncept 360 CS, Libeccio 360 CS, Prize, Reactor 360 CS, Upstage w dawce 0,25 l/ha oraz Boa Pro 480 EC, Command 480 EC, Efector Pro 480 EC, Kilof 480 EC, Reactor Plus 480 EC, Szpada 480 EC w dawce 0,2 l/ha), zwalczający chwastnicę jednostronną i niektóre chwasty dwuliścienne; flurochloridon (Racer 250 CS, Racer 250 EC, Vernal 250 EC w dawce 2,0-3,0 l/ha), skutecznie ograniczający chwasty jednoliścienne (miotła zbożowa, wiechlina roczna) i gatunki dwuliścienne.

Herbicydy po sadzeniu i do 3 liścia

Ponadto plantator ma do dyspozycji jeszcze jedno rozwiązanie w postaci, tzw. herbicydów hybrydowych, które można stosować doglebowo bezpośrednio po sadzeniu jak i nalistnie do 3 liścia na pędzie głównym (BBCH 00-13). Przykładem jest s.cz., prosulfokarb (Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Fidox 800 EC, Krum 800, Proof, Roxy 800 EC, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC w dawce 3,0-5,0 l/ha), która skutecznie zwalcza niektóre chwasty jednoliścienne (miotłę zbożową) oraz wybrane chwasty dwuliścienne; prosulfokarb + metrybuzyna (Arcade 880 EC w dawce 4,0-5,0 l/ha), duet ten bardzo dobrze ogranicza chwasty jednoliścienne (w tym wiechlinę roczną) oraz niektóre dwuliścienne.

Fuente: https://www.wrp.pl/herbicydy-doglebowe-w-ziemniaku/


Te puede interesar